ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิภาวดี ศรีชัย
ชื่อเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารการตลาดบนสื่อโทรทัศน์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer attitudes towards mobile marketing communication in Mueang district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่;โทรทัศน์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ต, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 164-165
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549