ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล
ชื่อเรื่อง ทัศนคติต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด = Employees attitude towards work safety procedures at Bangkoklab and Cosmetic Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค;ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม;พนักงานบริษัท
จำนวนหน้า ฒ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 158-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552