ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รังษิต มีประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัยพ์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Job satisfaction of the staffs at Bangkok Commercial Asset Management Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท บริหารสินทรัยพ์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด -- พนักงาน;ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ต, 167 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552