ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มัธรินทร์ สำเนียงดี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท โอกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = The Motivating factors influencing employees at The Oki Precision (Thailand) Co., Ltd. Lamphun Province
หัวเรื่อง บริษัท โอกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย);ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน;การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ก-ด, [178] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548