ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิธร ไชยนาม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานบริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด = The Motivating factors influencing employees at CMD Wooden Products., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์;การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่;การทำงาน;เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
จำนวนหน้า ก-ด, [183] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548