ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มินทร์ณุดา บุญครอง
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการคลีนิกชีวรักษ์ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอชพลัชแชลแนล = Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television ;Opinions of audiences in Kangkok towards clinic Shiwarak program of H plus channel satellite television
หัวเรื่อง รายการโทรทัศน์ -- ไทย;ผู้ชมโทรทัศน์ -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ด, 175 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 145-147
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552