ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐนิช ปัญญาสม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทเอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซสเทม จำกัด : กรณีศึกษาของเทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่- คำเที่ยง = The Motivating factors influencing operating employees in Ek_Chai Distribution System Co.,Ltd. : a case study of Tesco Lotus Chiang Mai_Khamtieng Branch
หัวเรื่อง บริษัทเอก_ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิสเทม -- พนักงาน;การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่;การทำงาน
จำนวนหน้า ต, 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 145
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548