ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสานมิตร เรืองศรี
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินเชื่อรายย่อยนอกภาคเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขางาว จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards Non-agricultural Micro-cerdit of bank for agriculture and agricultural cooperatives at Ngao Branch, Lampang Province
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขางาว -- ลำปาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า -- ลำปาง;สินเชื่อ
จำนวนหน้า ด, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553