ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาญณรงค์ ชัยวรรณ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซื้อคอนกรีตทนไฟ = Decision making process of aluminum smelting industry customers towards purchasing refractory castable
หัวเรื่อง ผู้บริโภค -- พฤติกรรม;อลูมิเนียม;คอนกรีต
จำนวนหน้า ฐ, 147 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557