ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญชัย จันทโรกร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทิพย์ไนล่อน จังหวัดนครปฐม = Factors affecting employee engagement at Pongtip Nylon Limited Partnership, Nakhon Pathom Province
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทิพย์ไนล่อน -- การบริหารงานบุคคล;ความผูกพันต่อองค์การ -- นครปฐม
จำนวนหน้า ต, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554