ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรกิจ ภักดีปรีดา
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน) ของชุมชนรอบโรงงานผลิตเหล็ก = Opinions of residents surrounding rolling mill factory towards environmental management of Millconsteel Industries Public Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน);การจัดการสิ่งแวดล้อม;ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
จำนวนหน้า ฑ, 135 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552