ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัฒนศักดิ์ ลิมปิวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ในการซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ชนิดถุง = Marketing mix factors affecting construction material stores in Prachuap Khiri Khan Province towards purchasing bagged cement
หัวเรื่อง การตลาด;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ประจวบคีรีขันธ์;ร้านค้า -- ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนหน้า ฒ, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554