ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรเชษฐ์ สนธิพันธ์ศักดิ์
ชื่อเรื่อง แผนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด้านงานบำรุงรักษาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตภาคเหนือ ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = Network maintenance outsourcing plan for cellular network of Advanced Info Service Public Company Limited, Northern Region
หัวเรื่อง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส;โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การบำรุงรักษา;โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฎ, [144] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548