ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pralongyut Sripalwit
ชื่อเรื่อง Epidemiology, life history and molecular identification of trematode, Stellantchasmus falcatus Onji & Nishio, 1916 in Chiang Mai province = ระบาดวิทยา ชีวประวัติและการบ่งบอกระดับอณูของพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus Onji & Nishio, 1916 ในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Epidemiology
จำนวนหน้า xx, 98 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [64]-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007