ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุชาดา ศรีสุนทร
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์ จำกัด ที่มีต่อระบบการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างแบบยืดหยุ่น = Employees opinion on employment and flexible wage policies at Pan Asia Leather co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์ -- พนักงาน;การจ้างงาน;ค่าจ้าง
จำนวนหน้า ก-ฑ, 119 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549