ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลีนวัฒน์ ชาญไววิทย์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited ;Satisfaction of Maejo University students towards the ATM student identity card issues by Bangkok bank public company limited
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ;ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน);ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;บริการเงินด่วน
จำนวนหน้า ฑ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552