ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐิรา เพียรอุตส่าห์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลรูปแบบการออมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน = Factors affecting saving types of employees in Northern region industrial estate, Lamphun province
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน;การประหยัดและการออม;การลงทุน;การเงินส่วนบุคคล
จำนวนหน้า ฒ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551