ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงรักษ์ ประมวลกุล
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป prodstar มาใช้ในงานสารสนเทศด้านการผลิตจักรเย็บผ้าของ บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด = The Evaluation on the use of prodstar program information system in sewing machine manufacturing at Bernian (Thailand) Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์);ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;จักรเย็บผ้า -- การผลิต
จำนวนหน้า ฐ, 128 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547