ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Paveena Wongtrakul
ชื่อเรื่อง The Entrapment of Kojic acid and its derivative in bilayer vesicles for cosmetic uses = การเก็บกักกรดโคจิกและอนุพันธ์ในอนุภาคผนังสองชั้นเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
หัวเรื่อง Cosmetics;Kojic acid
จำนวนหน้า 155 leaves : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiangmai University, 2004;Bibliography : leaves 123133
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004