ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิราพร ขุมทอง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์จากไม้ในภาคกลาง = Factors influencing sawmills and wood products entrepreneurs towards selection of waste material collectors in the Central Thailand
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ;อุตสาหกรรมไม้ -- ไทย (ภาคกลาง);วัสดุเหลือใช้
จำนวนหน้า ก-ฐ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551