ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Atchara Panyosak
ชื่อเรื่อง The Entrapment of azelaic acid and its derivatives in nanoparticles for pharmaceutical and cosmetic uses = การเก็บกักอซิลาอิคแอซิดและอนุพันธ์ในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้ทางยาและเครื่องสำอาง
หัวเรื่อง Azelaic acid;Nanoparticles;Cosmetics
จำนวนหน้า xxix, 177 leaves
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy : Pharmacy) -- Chiang Mai University, 2007;Bibliography: leaves 131-147
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007