ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกรัฐ สาระเวก
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing Mix Factors of Northern Chemicals and Glasswares Liminted Partnership, Mueang Chiangmai District
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์;ความพึงพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การจัดการตลาด
จำนวนหน้า ฐ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552