ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดิลก บุญวานิช
ชื่อเรื่อง ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี = Service marketing factors affecting customers selection of business credit services at Bangkok Bank Public Company Limited Ratchaburi Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- การตลาด;การจัดการตลาด;สินเชื่ออุตสาหกรรม
จำนวนหน้า ฐ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552