ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สกล ชะอุ่ม
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting clients towards selecting SME credit services at the Bank of Ayudhya PCL Branches in Samut Sakhon Province ;Factors affecting clients towards selecting SME credit services at the Bank of Ayudhya PCL Branches in Samut Sakhon Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา;สินเชื่อการค้า;ธุรกิจขนาดกลาง -- สมุทรสาคร;ธุรกิจขนาดย่อม -- สมุทรสาคร;สินเชื่อการค้า
จำนวนหน้า ฑ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551