ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธาริณี เลาหวัฒน์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายครัวการบิน ต่อการปรับองค์กรของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = The Opinion of employees towards the reorganization of the catering department of Thai Airways International Public Company Limited
หัวเรื่อง บริษัทการบินไทย. ฝ่ายครัวการบิน -- พนักงาน;องค์กร
จำนวนหน้า ก-ฐ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549