ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวชาติ พุ่มพวง
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการคืนเงินทดรองจ่ายพนักงานของ บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด = Development process of employee advance payment program at control data (Thailand) company limited
หัวเรื่อง บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด;การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
จำนวนหน้า ฐ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552