ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎา พูนลาภยศ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่อง พื้นฐานทางด้านตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = Development of e-learning courseware of fundamental of financial markets and institution
หัวเรื่อง การเงิน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;แบบเรียนสำเร็จรูป
จำนวนหน้า ฏ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552