ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจวรรณ จุ่นแพร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจการเลี้ยงปูนิ่มในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม = A Cost-benefit analysis of soft shell crab business in Samut Songkhram Province
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;ปูนิ่ม -- การเลี้ยง -- สมุทรสงคราม
จำนวนหน้า ก-ฐ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549