ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักดานนท์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด = Working motivation factors of employees in Nim See Seng Leasing Co.,Ltd.
หัวเรื่อง บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง -- พนักงาน;การจูงใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฐ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549