ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารยา อินตา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด = Customers' satisfaction towards services of A&A NEO TECHNOLOGY Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด;ความสัมพันธ์กับลูกค้า;ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ;บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ก-ฏ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551