ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ บุตรสา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด = Employees motivation factors at GlaxoSmithKline (Thailand) Limited
หัวเรื่อง บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด -- พนักงาน;การจูงใจในการทำงาน;การบริหารงานบุคคล
จำนวนหน้า ฏ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551