ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูรินท์ บุญทรงศรีพานิช
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงสร้างการลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร = The Feasibility study on the investment project of plastic pallet industries in Bangkok Metropolitan
หัวเรื่อง การลงทุน -- กรุงเทพฯ;พลาสติก;โรงงาน -- -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ก-ฏ, [100] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549