ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพงษ์ จันทร์ขจร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจให้การสนับสนุนของผู้บริจาคต่อโครงการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร = Factors influencing the donators supporter decision towards school construction projects in Remote Areas
หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ;ธุรกิจเอกชน -- การกุศล;โรงเรียนชุมชน
จำนวนหน้า ฌ, 65 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551