ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประไพศรี ประเสริฐแก้ว
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัททักษะเพอเฟ็คท์พรีเซนท์เทชั่น เอเจนซี่ จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Taksa Perfect Presentation Agency Company Limited, Chiang Mai Branch
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ;บริษัททักษะเพอเฟ็คท์พรีเซนท์เทชั่นเอเจนซี่ จำกัด สาขาเชียงใหม่;ลูกค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 55 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551