ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Keerati Tanruean
ชื่อเรื่อง Efficient synthesis of 4-vinyl guaiacol bioconversation of ferulic acid by white Rot Fungi = การสังเคราะห์4-ไวนิลไกวอะคอลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพของกรดเฟอรูลิกโดยไวท์รอท
หัวเรื่อง Fungi -- Biotechnology
จำนวนหน้า cc, 188 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 178-179
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014