ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คมชลัฐ สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (ขั้นสมบูรณ์) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด กรุงเทพมหานคร = Motivation factors in working of life insurance agency, Bangkok Life Assurance Co., Ltd., Bangkok
หัวเรื่อง ประกันชีวิต;ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ;การจูงใจ (จิตวิทยา)
จำนวนหน้า ก-พ, 224 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [208]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549