ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุจรรย์ วัฒนลักษณ์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการมณีเกสท์เฮาส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards services of Manee Guesthouse Chiang Mai Province
หัวเรื่อง มณีเกสท์เฮาส์;โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า น, 227 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [203]-204
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552