ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธีร์ ตรีวัชรารัตน์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ฝาสังเคราะห์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buyers decision towards selection fibre siding board in Amphoe Sansai Chiang Mai District
หัวเรื่อง การจัดการตลาด;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ;ผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ธ, 189 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [175]-176
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552