ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งนภา กมลธง
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของบุคลากรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมคุณภาพ 5 ส = Employee attitudes towards 5 S's activities at Mae Kuang Operation and Maintenance Project, Regional Irrigation Office 1, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สำนักชลประทานที่ 1 -- พนักงาน;กิจกรรม 5 ส;กลุ่มสัมพันธ์
จำนวนหน้า ต, 180 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [168]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552