ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรัณย์พล อภิธนภูรินทร์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิตเจมส์เซต บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of gemset division employees at Abbeycrest (Thailand) Limited Lamphun Province
หัวเรื่อง บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด -- การบริหารงานบุคคล;ความพอใจในการทำงาน;พนักงานบริษัท -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฒ, 172 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [165]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552