ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ มุขนาค
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตภาคเหนือ ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Employees'opinion of The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Northern Region towards performance management system
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน;พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ);การประเมินผลงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฒ, [170] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [160]-161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549