ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชษฐา จันทรจำนง
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of electronics machine Krungthai Bank Public Company Limited, Thapae Branch, Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า;ธนาคารและการธนาคาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์
จำนวนหน้า ฑ, 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [136]-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552