ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาลิสา ทวีอภิรดีมณี
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการห้างหุ้นส่วนจำกัดกะเหรี่ยงซิลเวอร์ = Customer satisfaction towards services marketing mixes of Karen Silver Limited Partnership
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดกะเหรี่ยงซิลเวอร์;ความพึงพอใจของผู้บริโภค;การตลาด
จำนวนหน้า ก-ฑ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [134]-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551