ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระชาติ ตรีชัยวิจิตร
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales services of Nat Motor company limited Chiang Mai Province
หัวเรื่อง บริษัท นัติมอเตอร์;ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 140 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [132]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551