ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารีรัตน์ ทัดเสรีวิบูลย์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสท์ฟู้ดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = Consumption behavior of teenagers toward fast food in Bangkok metropolitan ;Consumption behavior of teenagers toward fast food in Bangkok metropolitan
หัวเรื่อง ฟาสท์ฟู้ด;พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ;วัยรุ่น
จำนวนหน้า ด, 132 แผ่น ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [125 ]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551