ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิฐิกานต์ สนองคุณ
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภอเชียงดาว;พยากรณ์
จำนวนหน้า ฎ, 179 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 160-162
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542