ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุมณฑา โรจรุจิพงษ์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด = Employee satisfaction towards working in Union Frozen Product Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ -- พนักงาน;ความพอใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
จำนวนหน้า ก-ฑ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549