ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัทมภรณ์ เจียตระกูล
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment project in equipment of mushroom plant and mushroom spawn business in Sansai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การลงทุน -- สันทราย (เชียงใหม่);เห็ด -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ณ, 187 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109-110]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548