ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินิตา วิทยกุล
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้ผสมยาเคมีบำบัดประจำโรงพยาบาลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Employee satisfaction towards motivational factors of cytotoxic drug technicians in upper-northern Thailand hospitals วินิดา วิทยกุล
หัวเรื่อง ความพอใจในการทำงาน;การจูงใจในการทำงาน;โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552