ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาทิตย์ โลหะญาณจารี
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแขม ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction toward services of Bangkok Bank Public Company Limited, Nong Khaem Branch in Bangkok Metropolitan ;Customer satisfaction toward services of Bangkok Bank Public Company Limited, Nong Khaem Branch in Bangkok Metropolitan
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน);ผู้บริโภค;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ฒ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [107]-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551